Omnium z.s. poskytuje v oblasti památkového fondu a památkové péče služby v následujícím rozsahu:

 

Realitní služby v oblasti památkových objektů

Vyhledáváme pro investory vhodné památkové objekty - zapsané i nezapsané kulturní památky.

Pro investory zpracujeme přehled možností využití dotací pro zajištění obnovy památek. Naší výhodou jsou dlouhodobé zkušennosti v oblasti záchrany památek a financování obnovy. Pomáháme se zajištěním služeb - statik, řemesla, stavební firmy apod.

Pro prodávající v případě památkových objektů zajišťujeme kompletní služby od zpracování nabídkových listů až vyhledání investorů - kupujících.

 

Posouzení stavu památkových objektů

Ve spolupráci s partnery zpracováváme základní posouzení stavu památkového objektu - statika, dřevěné konstrukce, střešní krytina, základy ad.

 

Dotační poradenství v oblasti památkových objektů a kulturních akcí

Zpracování žádostí o dotace vč. kompletace požadovaných podkladů

Hledání vhodných dotačních titulů

Administrace dotačních projektů

 

Projektové poradenství

Zpracování studie proveditelnosti

Provozní, ekonomické a finanční modely

 

Správa a údržba hbřitovních areálů

Údržba a obnova hřbitovů 

Dokumentace a identifikace hrobových míst

Databáze pohřbených

Informační materiály v rámci tzv. "dark turistiky"

Označení významných hrobů, zpracování životopisů významných osobností

 

Archivní rešerše

Zpracování archivních rešerší, vyhledávání archiválií apod.

 

 

Veškeré výnosy získané prostřednictvím výše uvedených služeb jsou využity pro financování projektů obnovy památek v majetku nebo ve správě spolku Omnium.

 

Kontakt

Ing. Jakub Děd
Tel.: +420 739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz