Tristní stav velkého množství hřbitovů zejména v pohraničních oblastech, v oblastech bývalých Sudet (bohužel ale i ve vnitrozemí), je problémem, který prozatím nemá řešení. Pokud tedy samozřejmě pomineme jejich plošnou likvidaci. 

Snahou APPP je vytvoření dotačního titulu a vyčlenění prostředků, který by byl určen na obnovu hřbitovů a ve vymezeném rozsahu i na obnovu náhrobků, pokud je k tomu Česká republika vázána, např. Smlouvou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Program by měl být přístupný nejenom obcím a městům, ale i spolkům a farnostem.

 

Aktuality

 

říjen 2018

Odpověď Ministerstva pro místní rozvoj:

(...) O zřízení dotačního titulu v gesci MMR se neuvažuje. Možnou a vhodnou variantou pro tento program může být Česko-německý fond budoucnosti.

 

21.09.2018

Odeslán dopis na ministryni Kláru Dostálovou (MMR) s návrhem:

(...) vytvoření dotačního titulu a vyčlenění prostředků v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, který by byl určen na obnovu hřbitovů a ve vymezeném rozsahu i na obnovu náhrobků, pokud je k tomu Česká republika vázána, např. Smlouvou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci č. 521/1992 Sb. Program by měl být přístupný nejenom obcím a městům, ale i spolkům a farnostem.